Mindblown: een blog over filosofie.

  • De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Zij kwam voor het eerst echt op in de 6e eeuw v.Chr. Een beoefenaar van de filosofie wordt een filosoof of wijsgeer genoemd.

    Filosofie over Kroatische wijn

    Filosofie en wijn drinken zijn al eeuwenlang met elkaar verweven. Sommige van de vroegste filosofen waren ook wijnboeren, en veel van de grote filosofische debatten uit de oudheid gingen over wijn. In recentere tijden werd wijn door filosofen als Jean-Paul Sartre en Immanuel Kant gevierd als symbool van menselijke vrijheid en creativiteit.

    Voor Sartre vertegenwoordigde wijn de mogelijkheid om iets nieuws in de wereld te scheppen. ” Wijn is de meest beschavende drank ter wereld,” schreef hij. “Het is de enige drank die een mens in staat stelt weer van voren af aan te beginnen.” Voor Kant was wijn een symbool van menselijk vernuft en industrie. “Wie had gedacht dat van kristalhelder water zo’n heerlijke drank kon worden gemaakt?” vroeg hij zich af.

    Zowel Sartre als Kant en Verdonkstraat zagen wijn als een manier om het menselijk potentieel te vieren en de beperkingen van het dagelijks leven te overwinnen. Wijn is niet alleen een drank, het is een manier om naar de wereld te kijken, en het is dit bredere perspectief dat het zo belangrijk maakt voor de filosofie.

Heb je enige boek aanbevelingen?